PRODUKTER

ImproWin - forsøk og studier

Det ligger mye erfaring og forskning bak ImproWin. Forskningen har vært gjort på ulike dyreslag (hest, gris, hund) og i laboratoriet. Siden ImproWin virker på ulike prosesser (pH, bakteriflora, enzymproduksjon) i mage- og tarmkanalen, vil totaleffekten på dyrets helse være et samspill av enkelteffekter. Når hester som går på ImproWin er blanke i pelsen er ikke dette fordi ImproWin virker direkte på pelsen, men en god fordøyelse og godt fungerende mage og tarm gir seg utslag i godt næringsopptak og blank pels.

Pilotstudie
I 2007 ble det gjennomført en pilotstudie med bruk av ImproWin til hest - i samarbeid med Bjerke Dyrehospital. Studien indikerte gode effekter på mage/fordøyelseproblemer samt humør og eksteriør.

improwin_pilotstudier copy

Effekt på bakterier
I denne figuren er det vist hvordan noen de aktive stoffer i ImproWin virker på bakterietypen og mengden, i laboratoriet og i tarmkanalen på gris:

ImproWin_virkning_bakterier copy

Som det går fram av figuren blir de ønskede bakteriene (LAB=melkesyrebakterier) lite påvirket av ImproWin mens de 'slemme' (coliforme) bakteriene reduseres betraktelig. Dette betyr at dyr som får ImproWin får en gunstig, stabil bakterieflora og færre (små)infeksjoner i mage og tarmkanalen. Dessuten blir mer av energien i maten tilgjengelig for dyret (går ikke med i uønsket bakterierespirasjon).
Et tarmsystem med 'snille' bakterier fungerer bedre med tanke på næringsopptak og er mer motstandsdyktig mot bakterieangrep.

Denne effekten på bakterier er sannsynligvis forklaringen på at mange hester med svært dårlig avføring blir bedre etter bruk av ImproWin. Det forklarer også hvorfor denne effekten tar fra 2 til 4 uker; det tar tid å påvirke bakteriepopulasjonen.

Effekt næringsopptak
Vi har flere kunder som har rapportert at hester som sliter med å legge på seg eller holde vekta under hardtrening har hatt god effekt av ImproWin. En veterinær som hadde en 20 år gammel fullblods som var for tynn hadde prøvd 'alt'. En måned etter oppstart med ImproWin hadde hesten lagt på seg 20kg. Se også erfaringene fra andre brukere. Grunnen til vektøking skyldes bedre næringsopptak. Næringsopptaket blir forbedret på grunn av samspill mellom pH, bakterieflora, infeksjoner og sannsynligvis også enzymproduksjon. Tabellen her gir vitenskapelig målte effekter på næringsopptaket hos gris ved bruk av de aktive stoffer i ImproWin:

improwin_nearingsopptak copy

Henning Sørum, professor ved Veterinærhøgskolen skriver: 'Produktet stimulerer en optimal tarmflora og til en redusert risiko for etablering av infeksjoner hos dyrene som får tilført produktet. Bakterieflorasammensetning i tarmen har innvirkning på mange fysiologiske faktorer som fordøyelse og fôropptak, men også på mulighetene for at patogene bakterier skal kunne etablere seg og gi sykdom'

Verdensvinnere med DogVitality

To DogVitality hunder ble verdensvinnere på verdensutstillingen i Herning i Danmark.

DogVitality gratulerer på det varmeste.

Det var; Hygenhunden Nala fra Kennel Tirich-Mir (Wigdis og Øystein Sjursen) og 

Nanal_med_mor_Verdensvinner_2010

 

Golden Retrieveren Oia fra Kennel Fingerprint  (Lise Basmo og Heine Kleppe)

Fingerprints_Isola_Tiberina_txt2Oia2

 

 

Innovasjonspris til Vitality Innovation AS

 

 

Juryens begrunnelse;
  
"Idéen som vinner DnB NORs Innovasjonspris 2006 for Buskerud, Telemark og Vestfold mottar en pengepremie på 100.000 kroner og går automatisk videre til den nasjonale konkurransen.

Årets vinner har et stort potensial både i Norge og internasjonalt. Juryen har lagt vekt på at ideen vil bidra til å løse noe som i dag utgjør en stor utfordring innenfor bransjen. Det er også lagt vekt på at ideen løser et definert behov i markedet på en bedre måte enn dagens løsninger, og at den vil gi forbedringer utover økonomiske hensyn.

Ideen representerer kunnskapsbasert næringsutvikling. Det patenterte produktet er resultat av mange års forskning i anerkjente kunnskapsmiljøer, og skiller seg vesentlig fra liknende løsninger.

Juryen har også tro på at innovasjonsprosessen kan lykkes for vinnerideen. Man har klart å oppnå dokumenterte resultater, og prosessen frem mot kommersialisering er godt gjennomtenkt.

Vinneren av DnB NORs Innovasjonspris 2006 i region Buskerud, Telemark og Vestfold, er ImproWin – Nytt produkt som virker preventivt mot stressplager hos dyr representert ved Frode Brakstad og Morten H. Raaholt fra Vitality Innovation AS. "

Link til artikkel hos Innovasjon Norge

forside_hoyre2

Fornøyde kunder
Les noen av våre solskinnshistorier her

Mengder, dosering:
Hvor mye ImproWin trenger hesten min
Les mer her

Smakelighet, tillaging
Ikke alle hester spiser ImproWin like lett. Det finns flere
måter å få en hest som er "vanskelig" i kosten til å spise.
Les mer her

bilde_6

Forsøk
Her kan du lese om hvordan ImproWin har blitt uviklet ,
hvilke tester og forsøk som har blitt gjort.
Les mer her

Godkjenninger
ImproWin er ikke doping og brukes hele tiden også i
forbindelse med konkurranser
Les mer her 

bilde_4

Handlevogn


 x 

Handlekurv er tom